Coaching

Hoe ziet ons Coachingstraject eruit?

In onze coachingsgesprekken help ik je opnieuw in contact te komen met je kwaliteiten en mogelijkheden. In een eerste intake gesprek krijgen we met elkaar helder wat jouw vraag is (zie werkwijze Inchange). Dat stemmen we samen af. In ons gesprek komen diverse levensfasen ter sprake om een duidelijk beeld te vormen van je huidige situatie. In vervolggesprekken onderzoeken we ook welke gedachten en emoties een rol spelen in het maken van keuzes. Je prestaties worden voor een belangrijk deel bepaald door je willen en kunnen maar daarin kun je ook belemmeringen ervaren of zelf opwerpen. Mijn coaching is erop gericht om een brug te slaan tussen en het willen en het kunnen, namelijk door te ervaren. Door te spiegelen en te reflecteren help ik je jouw eigen weg te vinden. Het resultaat van het coachingstraject is natuurlijk medeafhankelijk van jouw inzet. Maar doel van de coaching is om een nieuw of oorspronkelijk pad te vinden waarop je verder kunt. Bij coaching gaan reflectie, bewustwording en praktische aanpak richting arbeidsmarkt hand in hand. Ik kijk hierin als coach naar het geheel. De gesprekken die wij voeren zijn vertrouwelijk.  

Coaching bij:

 

Verbeteren werkpositie, vitaliteit / gezondheid, hoogbegaafdheid, talentbegeleiding, hoogsensitiviteit, bore-out, adhd, autisme, 2e generatie oorlogsslachtoffers, rouwverwerking, burn-out, interpersoonlijke vraagstukken, (baan) verlies en verbeteren werk/familie/liefdes relaties.
 

Netwerk voor werk

Om jou als klant zo goed mogelijk te kunnen helpen, stel ik mijn netwerk beschikbaar. Concreet betekent het dat je sollicitatiegesprekken kunt oefenen, informatie kunt krijgen uit netwerkgesprekken of dat ik je in beeld breng bij mogelijke opdrachtgevers of werkgevers. Dat is niet vanzelfsprekend en ik verwacht dan ook een meewerkende en professionele houding van jou.